Postavili nám v obci gymnastickou tělocvičnu s tanečním sálem. Má to vcelku úspěch. V určité hodiny bývá parkoviště plné, dětičky tráví čas na...